Skip to content

zelfstandigen & KMO

Bedrijfsvoertuigen

Bedrijfsvoertuigen

Ondernemingen beschikken doorgaans over meerdere bedrijfsvoertuigen. Dat kan gaan om personenwagens, maar ook om bestel- en vrachtwagens. Waar moet u aan denken als u uw bedrijfsvoertuigen wil verzekeren?

Wettelijk verplichte BA-verzekering

Als u een motorvoertuig ín het verkeer wil brengen, dan moet u hiervoor een BA-verzekering afsluiten.
Die vergoedt de schade die u met uw voertuig aan derden berokkent.

Belangrijk om weten is dat u bij bepaalde verzekeraars een aantal bijzondere waarborgen geniet:

  • levenslang een voordelige bonus-malusschaal;
  • een uitgebreide dekking van lichamelijke letsels voor de bestuurder:
  • gratis bijstand;
  • een gratis vervangingswagen.

Wij gaan samen met u op zoek naar de beste oplossing voor uw wagenpark.

Omnium
Bestelwagens (< 3,5 ton)
Vrachtwagens (> 3,5 ton)
Vervoerde koopwaar en materieel