Skip to content

zelfstandigen & KMO

Materieel

Materieel

De [T-infrastructuur en het machinepark zijn vaak de motor van een onderneming. Huivert u bij de idee dat deze het laten afweten? Bij ons kunt u terecht voor verzekeringsoplossingen op maat, die u gemoedsrust garanderen.

Machinebreuk

Als u over machines beschikt voor uw productie, dan wil u dat die naar behoren werken. Defecte of beschadigde machines bedreigen immers uw rendabiliteit. Een machinebreukverzekering bespaart u alvast een hoop financiële zorgen. U kan er vaste én mobiele machines verzekeren tegen plotse of accidentele schade,

Garantie? Onderhoudscontract?

Heeft u zo’n verzekering ‘machinebreuk’ wel nodig? Want u heeft misschien al een onderhoudscontract afgesloten, en er is toch nog altijd de fabrieksgarantie? Het is belangrijk om te weten dat een verzekering ‘machinebreuk’ niet dezelfde waarborgen dekt als een onderhoudscontract of een fabrieksgarantie.

 • Een onderhoudscontract dekt niet-accidentele schade, bijvoorbeeld door een gebrek
  aan onderhoud. U moet nog altijd de herstellingskosten zelf betalen.
 • Bij een machinebreukverzekering neemt de verzekeringsmaatschappij de kosten voor
  een verzekerde schade op zich.
 • De fabrieksgarantie komt enkel tussen bij fouten in de constructie, het materieel of de
  montage, niet bij een plotse materiële schade. Bovendien is die garantie beperkt in de
  tijd.

Een machinebreukverzekering zorgt ervoor dat uw productie niet in het gedrang komt.

Wat kan u verzekeren?

Kiest u voor een alle-risico-polis? Dan is alle mogelijke schade gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. Wat ook de oorzaak is. Enkele voorbeelden:

 • externe oorzaken: blikseminslag, waterschade, diefstal …
 • menselijke tussenkomsten: onhandigheid, nalatigheid, een gebrek aan ervaring, vandalisme …
 • uitwerking van elektriciteit: kortsluiting …
 • interne oorzaken: materiaal- of constructiefouten, vastlopen, oververhitting …

Zo’n verzekering vergoedt ook een aantal bijkomende kosten, zoals:

 • overuren door personeel
 • bijstand door technici uit het buitenland
 • versneld vervoer van onderdelen
 • kosten voor noodzakelijke opruimingswerken
 • kosten voor afbraak en wederopbouw

Zo komt uw productie niet in het gedrang en blijven uw financiële verliezen door falende machines beperkt tot een minimum.
Er zijn wel enkele logische uitzonderingen, zoals:

 • abnormaal gebruik van de machine, tegen de richtlijnen van de gebruiksaanwijzingen in
 • het laten opstaan of heropstarten van een beschadigde machine voor ze definitief hersteld is of opnieuw normaal functioneert
 • esthetische schade die de goede werking van de machine niet hindert
Vaste en mobiele machines

U kan in uw polis machinebreuk zowel vaste als mobiele machines opnemen. De machines zijn ook verzekerd buiten het bedrijf en tijdens het transport. Vraag gerust meer informatie over de precieze waarborgen voor vaste en mobiele machines. Die zijn immers niet identiek.

Elektronica

Voor elektronische toestellen bestaat een specifieke verzekeringsoplossing.

Waarom elektronica verzekeren?

Wat als uw pc, laptop, tablet, printer … gestolen wordt of beschadigd raakt? Of als er zich een defect voordoet?

De kosten voor het gebruik van het materieel en de werkuren van uw personeel blijven. Meer nog, u moet sommige werknemers misschien vragen om overuren te presteren en bepaalde opdrachten weigeren. En wat met de gegevensbestanden die u misschien kwijt bent en moet heropbouwen?
Het is dan ook een absolute must om uw elektronica optimaal te verzekeren. Het is perfect mogelijk om al uw elektronische toestellen (ook kassa’s, airconditioning en domotica) in één contract op te nemen. Zelfs cd-roms en usb-sticks zijn mee verzekerd.

Wat kan u verzekeren?

Als u kiest voor een alle-risico-polis is alle mogelijke schade gedekt, op enkele logische uitzonderingen na. U wordt ook vergoed als er geen oorzaak van de schade gevonden wordt of als die er enkel kwam door uw onhandigheid.
U bent in dat geval wereldwijd — ook tijdens het transport — gedekt tegen:

 • schade door brand, blikseminslag, ontploffing, waterschade, arbeidsconflicten, vallen van een luchtvaarttoestel, uitwerking van elektriciteit of natuurrampen
 • diefstal
 • interne risico’s (bv. uw laptop start niet meer op)

Wil u nog beter beschermd zijn, dan kan u extra waarborgen onderschrijven:

 • wedersamenstelling van software en gegevens: u krijgt een vergoeding om uw databastanden en softwarepakketten terug op te bouwen.
 • bijkomende kosten: deze waarborg garandeert u dat u zo snel mogelijk uw professionele activiteit kan hervatten door middel van een vergoeding voor huur van vervangmaterieel of lokalen, aanwerving van extra personeel …